Za Paľka Palku a za matku Stanislava Nogu

Sat, 05/22/2021 - 12:19 -- prayer.admin
Modlime sa spolu
- za ťažko chorého Paliho Palku, ktorý je hospitalizovaný a leží na ICU v Abbotsforde
- a za ťažko chorú matku Stanka Nogu, ktorá je vo vážnom stave v nemocnici na Slovensku.
(Stanko Noga je jeden z troch slovenských kňazov, ktorí navštívili našu farnosť počas jedného leta asi pred 10 rokmi)

Modlitbová reťaz je 12 hodinová od dnešného obeda do pol noci.
.
Click "Join the Prayer Chain".

Welcome

A prayer chain refers to a group of people who pray for the common intention (e.g. for needs of others). It arises when a number of people agree and commit to pray and/or fast for the common intention or for the needs of someone in need. They are connected in prayer and fasting like the links of a chain for the duration of the prayer chain.

Why to pray?

Matthew 18:20 NAB For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
Luke 1:37 For nothing will be impossible to God.
Philippians 4:6-7 Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your requests known to God.
Subscribe to Tri Prayer RSS