Modlitbová reťaz za zdravie pre Martu

Tue, 11/17/2020 - 16:21 -- prayer.admin
Modlime sa spoločne za Martičku Astrabovú, ktorej zdravotný stav sa zhoršil a je v nemocnici vo vážnom stave. Okrem doterajších zdravotných problémov, kvôli ktorým bola hospitalizovaná, nastali u nej komplikácie s funkciou pľúc, ktoré v súčasnosti nedovoľujú pokračovať v pôvodnej liečbe. Prosíme o modlitby za zlepšenie jej zdravotného stavu.

Modlite sa, prosim, za pokoj v jej srdci, aby cítila Božiu blízkosť a nech ju Panna Mária sprevádza v tomto pre ňu takom ťažkom období. Rovnako nech Boží pokoj naplní srdcia jej najbižších

Welcome

A prayer chain refers to a group of people who pray for the common intention (e.g. for needs of others). It arises when a number of people agree and commit to pray and/or fast for the common intention or for the needs of someone in need. They are connected in prayer and fasting like the links of a chain for the duration of the prayer chain.

Why to pray?

Matthew 18:20 NAB For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
Luke 1:37 For nothing will be impossible to God.
Philippians 4:6-7 Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your requests known to God.
Subscribe to Tri Prayer RSS