Pray with us

Vox Populi Vox DeiToto je modlitbová reťaz za nového prezidenta Slovenskej Republiky, ktorý bol zvolený 28.marca 2014 a do funkcie prezidenta SR bude uvedený 15.júna 2014.

Počas tohoto obdobia si môžeme na nového prezidenta spomenúť v našich denných modlitbách, meditáciach, vo chvíľkach stíšenia. Stačí 5 minút denne. Keď nie 5 tak 1 minúta, chvíľka, kedy si pomyslíme na nového prezidenta a zamyslíme sa, čo by pomohlo Slovensku, obyvateľom Slovenska a ako by pri tom mohol pomôcť nový prezident.

Na každý deň ponúkame citát na zamyslenie.

Ak sa chcete pripojiť k tejto modlitbovej reťazi, pridajte svoje meno na jeden alebo viacero dní.

Na jeden deň sa môže pridať viacero účastníkov reťaze.

Veríme, že modlitba je spôsob, ktorý dokáže pomôcť Slovensku, obyvateľom Slovenska aj Slovákom žijúcim v zahraničí.

Tak ako pán Kiska sa stal nezávislým občianskym prezidentom, rovnako aj táto reťaz nech je našou nezávislou osobnou iniciatívou.Prayer Chain starts: 2014-Mar-29
Prayer Chain ends: 2014-Jun-16


This is 'Day' prayer chain.

Start time IntentionName Click to edit
2014-Mar-29Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. (Ž 1, 1-2) | Jozef |
2014-Mar-30Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Ž 1, 6) | Jozef |
2014-Mar-31V bázni slúžte Pánovi a s chvením sa mu klaňajte. (Ž 2, 11) | Jozef |
2014-Apr-01Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie. (Ž 3, 9) | Jozef |
2014-Apr-02Preto som sa v srdci rozhodol poznávať múdrosť a tiež poznávať, (čo je) bláznovstvo a pochabosť. (Kaz 1,17) | Jozef | Palo |
2014-Apr-03Prameňom múdrosti je slovo nebeského Boha, a jej cesty sú večné zákony (Sir 1,5) | Oľga |
2014-Apr-04Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá? (Ž 4, 3) | Jozef |
2014-Apr-05Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. (Ž 5,7) | Mária Poprad | Jozef |
2014-Apr-06Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. Spas ma, veď si milosrdný. (Ž 6,5) | monika | Palo | Jozef | Ivan |
2014-Apr-07Zastaň sa práva siroty a utláčaného, aby už nikdy nenaháňal hrôzu človek stvorený zo zeme. (Ž 10, 18) | Anna, Trencin | Jozef |
2014-Apr-08Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene hovorí: "Boh nezasahuje; Boha niet." (Ž 10, 4) | Jana Z. | Jozef |
2014-Apr-09Pán pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. (Ž 14,2) | Mária V. | Jozef |
2014-Apr-10Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť; statoční uvidia jeho tvár. (Ž 11, 7) | Ivetka | Frantisek | Jozef |
2014-Apr-11(Ten sa nikdy neskláti) ...čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, (Ž 15, 2) | Oľga |
2014-Apr-12(Ten sa nikdy neskláti) ...čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje. (Ž 15, 3) | Jana Z. |
2014-Apr-13(Ten sa nikdy neskláti) ...Čo ničomníka nemá za nič, ale ctí si ľudí bohabojných. Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu. (Ž 15, 4) | Mária PP | Jozef | Steve |
2014-Apr-14(Ten sa nikdy neskláti) ... Čo nepožičiava peniaze na úrok a proti nevinnému sa nedá podplácať. (Ž 15,5) | Rozalia |
2014-Apr-15Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť. (Ž 16, 11) | Magdaléna | Milan KE |
2014-Apr-16Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch, aby moje nohy nezakolísali. (Ž 17, 5) | Oľga | Jozef |
2014-Apr-17Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach? Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala. Tak budem bez škvrny a čistý od veľkého hriechu. (Ž 19, 13-14) | Ivetkiny rodicia |
2014-Apr-18Pán je môj pastier, nič mi nechýba (Ž 23,1) | Peter H |
2014-Apr-19Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne. (Ž 24, 3-4)Jozef |
2014-Apr-20Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. (Ž 25,4) | Jozef |
2014-Apr-21Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. (Ž 25,8)jozef |
2014-Apr-22 Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ (Ž 26,2) | Maria Z. |
2014-Apr-23Nevysedávam s daromníkmi a s pokrytcami sa neschádzam. (Ž 26,4) | Maria Z. |
2014-Apr-24Nenávidím spoločnosť zlosynov a s bezbožnými si nesadnem. (Ž 26, 5) | Jozef |
2014-Apr-25Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov (Ž 27, 11)Jozef |
2014-Apr-26Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána. (Ž 27,14) | Oľga |
2014-Apr-27Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi alebo s tými, čo páchajú zlo, čo blížnym hovoria o pokoji, ale ich srdce je plné zloby (Ž 28,3)Jozef |
2014-Apr-28Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom. (Ž 29,11)Jozef |
2014-Apr-29Život sa mi v strastiach míňa a roky v nárekoch. Biedny som a slabnem a chradnú mi kosti. (Ž 31, 11) | Jozef |
2014-Apr-30Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. (Ž 31, 25) | Oľga |
2014-May-01Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach. (Ž 32, 8) | Oľga, st. | Oľga, st. |
2014-May-02Netráp sa, ak niekto bohatne a ak sa poklad jeho domu zväčšuje. Lebo keď zomrie, nič si nevezme so sebou, jeho poklad s ním nepôjde. (Ž 49, 17-18) | Majka |
2014-May-03Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. (Ž 51, 17) | Rozalia |
2014-May-04Poďte a pozrite na Božie diela; úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom. (Ž 66, 5)Fedor |
2014-May-05Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho vyslobodí Pán. (Ž 41, 2)Jozef |
2014-May-06aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými. (Ž 72, 2) | Jozef | ŠS | Julia, Poprad |
2014-May-07Boh pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. (Ž 53, 3)Jozef |
2014-May-08Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť a tvoju spásu deň čo deň, hoci ju ani neviem vyjadriť. (Ž 71, 15)jozef |
2014-May-09Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. (Ž 33,22) | Jozef |
2014-May-10Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. (Ž 80, 4) | Jozef |
2014-May-11Zošli svoje svetlo a svoju pravdu; ony nech ma sprevádzajú a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov. (Ž 43, 3) | Jozef | peter, trnava |
2014-May-12Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici, nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil. (Ž 80, 18) | Patrik |
2014-May-13na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek? (Ž 56, 12) | Julo |
2014-May-14Hriešnika zloba zahubí a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest (Ž 34, 22)
2014-May-15Som akoby uprostred levíčat, čo požierajú ľudí. Ich zuby sú ako oštepy a šípy, ich jazyk sťa nabrúsený meč. (Ž 57, 5)
2014-May-16Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom? (Ž 82, 2)
2014-May-17Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. (Ž 42, 2) | otec zo Ziliny |
2014-May-18Mojim nohám nastavili osídlo, až sa mi skormútila duša; predo mnou vykopali jamu, no sami do nej padli. (Ž 57, 7)
2014-May-19Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami, (Ž 67, 2)Jozef |
2014-May-20Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. (Ž 32, 11)
2014-May-21Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život úbožiakom. (Ž 72, 13) | bezdomovec:) |
2014-May-22Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.(Ž 40, 5) | julo |
2014-May-23Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným. (Ž 82, 3)
2014-May-24Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. (Ž 51, 3-4)
2014-May-25Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. (Ž 67, 5) | Anton z Bratislavy |
2014-May-26Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť (Ž 37, 1)
2014-May-27Vari vy, mocnári, naozaj hlásate spravodlivosť, vari správne súdite ľudských synov? (Ž 57, 2) | podtatransky |
2014-May-28Zabudni na hriechy našich otcov; príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, lebo sme veľmi úbohí. (Ž 79, 8) | jozef |
2014-May-29Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. (Ž 37, 30)
2014-May-30Hľa, to sú hriešnici: bezstarostne si žijú a hromadia bohatstvo. (Ž 73, 12) | skeptik |
2014-May-31Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu; ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce. (Ž 62, 11) | s.Maria |
2014-Jun-01Pozrážam všetku pýchu hriešnikov, no spravodliví vztýčia svoje hlavy. (Ž 75, 11) | jozef |
2014-Jun-02Miluje spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem. (Ž 33, 5)
2014-Jun-03Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody, (Ž 63, 2) | Jozef |
2014-Jun-04No ja som úbožiak a bedár; Bože, ponáhľaj sa ku mne. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Pane, nemeškaj. (Ž 70, 6)
2014-Jun-05Hriešnici tasia meč a napínajú luk, chcú zraziť bedára i chudáka a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste. Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca a ten luk sa im doláme.(Ž 37, 14-15) | Jozef |
2014-Jun-06Bráň ma pred zberbou ničomníkov pred tlupou zločincov. (Ž 64, 3) | Ivan |
2014-Jun-07Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových; Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť. (Ž 71, 16)
2014-Jun-08Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu (Ž 34,9)
2014-Jun-09Som úbožiak, plný bolesti; tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne. (Ž 69, 30)
2014-Jun-10Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. (Ž 51, 12) | Jozef |
2014-Jun-11Chvastúňom hovorím: "Nevystatujte sa!" A previnilcom: "Nedvíhajte hlavy! Nedvíhajte hlavy vysoko, proti Bohu nehovorte bezočivosti." (Ž 75, 5-6)
2014-Jun-12Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť, nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému. (Ž 37, 8)
2014-Jun-13 Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, nech ospevuje tvoje meno. (Ž 66, 4)
2014-Jun-14Veď človek, aj keď má meno, nebude tu trvalo; je ako lichva, čo hynie; v tom je jej podobný. (Ž 49, 13)
2014-Jun-15Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály. (Ž 33, 1) | Jozef NW |


Back to List of Prayer Chains