Pray with us

24 hour adoration - 24 hodinová adorácia

Before Pentecost, there will be a 24 hours Adoration of the Blessed Sacrament in Sts. Cyril & Methodius Church in New Westminster. It will start on the First Friday, June 6, at 9:00 am.
If you plan to be present at the Adoration at a particular hour, you can indicate it by adding your name to the "prayer chain".

Pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého, bude 24 hodinová adorácia Oltárnej Sviatosti v Kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Adorácia začne na Prvý Piatok, 6.júna, o 9.00 ráno.
Ak sa chystáte prísť na určitú hodinu, môžete to zaznačiť do "modlitbovej reťaze".Prayer Chain starts: 2014-Jun-06 09:00
Prayer Chain ends: 2014-Jun-07 09:00


This is 'Hour' prayer chain.

Start timeNameClick to edit
2014-Jun-06 09:00 | Alice |
2014-Jun-06 10:00 | Evelyn |
2014-Jun-06 11:00 | J.Demcak |
2014-Jun-06 12:00 | Ed Starick |
2014-Jun-06 13:00
2014-Jun-06 14:00 | Maureen |
2014-Jun-06 15:00 | Maria Matovcikova | Ester |
2014-Jun-06 16:00
2014-Jun-06 17:00
2014-Jun-06 18:00
2014-Jun-06 19:00 | Holy Mass - Sv. omsa |
2014-Jun-06 20:00 | Holy Mass - Sv. omsa |
2014-Jun-06 21:00 | Maria Matovcikova |
2014-Jun-06 22:00 | Jana Zeliskova |
2014-Jun-06 23:00 | ivan Bebjak |
2014-Jun-07 00:00 | Fr. Juraj |
2014-Jun-07 01:00 | Fr. Juraj | Martha |
2014-Jun-07 02:00 | Maria Mikusova |
2014-Jun-07 03:00 | Maria Mikusova |
2014-Jun-07 04:00 | Joanne |
2014-Jun-07 05:00 | Miro |
2014-Jun-07 06:00 | Andrea |
2014-Jun-07 07:00
2014-Jun-07 08:00


Back to List of Prayer Chains