Pray with us

Fr. Juraj's intention - Úmysel O. Juraja

Drahá duchovná rodina a priatelia


Počas môjho 30-dňového pobytu na Ignaciánskych duchovných cvičeniach v Omahe, Nebraska, USA vás chcem poprosiť o duchovné sprevádzanie .
"Silencium" bude trvať od 27.júna do 28.júla 2014. Počas tohoto obdobia vás obzvlášť prosím o modlitby.
Dobrý Pán nech odmeni vaše modlitby a skutky lásky.
S požehnaním,
Fr.Juraj

I ask for your spiritual guidance while I participate in a 30 day Ignatian spiritual retreat in Omaha, Nebraska, USA.
"Silencium" will be taking place June 27-July 28, 2014. I ask for your prayers especially during this time period.
May the good Lord reward all your prayers and deeds of love.
With blessing,
Fr. JurajPrayer Chain starts: 2014-Jun-27
Prayer Chain ends: 2014-Jul-29


This is 'Day' prayer chain.

Start timeNameClick to edit
2014-Jun-27 | Jozef | Joanne | mama |
2014-Jun-28 | Ruzena | Jana J. |
2014-Jun-29 | Maureen | Magduska |
2014-Jun-30 | Marie | Much |
2014-Jul-01 | Marek |
2014-Jul-02 | Maria Matovcikova |
2014-Jul-03 | Maria Mikusova | mama |
2014-Jul-04 | Elizabeth, Raymond & Mickey |
2014-Jul-05 | Marek | Magduska |
2014-Jul-06 | Eleanore and Onie |
2014-Jul-07 | Gabriela | Janka Zelezna |
2014-Jul-08 | Marek | mama |
2014-Jul-09 | Marita | Much |
2014-Jul-10 | Marisa | mama |
2014-Jul-11 | Ivor | Jana J. |
2014-Jul-12 | Marek |
2014-Jul-13 | Vesna Jankovic |
2014-Jul-14 | Doris C. Javier |
2014-Jul-15 | Katka S. |
2014-Jul-16 | Marek | Janka Zelezna |
2014-Jul-17 | Maria Vrabcekova | mama |
2014-Jul-18 | Jan | Jan |
2014-Jul-19 | Jana Zeliskova | Magduska |
2014-Jul-20 | Marek | Marie a Bedrich Kosmanovi |
2014-Jul-21 | olga ellerman | Much |
2014-Jul-22 | Roman Seko | Jana J. |
2014-Jul-23 | Marta & Ladislav |
2014-Jul-24 | Marek | mama |
2014-Jul-25 | Maria Mikusova |
2014-Jul-26 | Jana Zeliskova |
2014-Jul-27 | Bea&Gary |
2014-Jul-28 | Marek | Much |


Back to List of Prayer Chains