Pray with us

Za Dianu, jej dieťatko a celú rodinu

Spojme sa a modlitbou podporme Dianku a jej štvrté dieťatko, ktoré sa má čoskoro narodiť.

Prosme pre Dianku o pokoj a trpezlivosť v tejto záverečnej fáze jej tehotenstva. Prosme tiež o dobrý priebeh pôrodu o láskavé a pozorné ruky lekárov a ošetujúceho personálu a o dobré zdravie pre dieťatko, mamu a celú ich rodinu.

Nech Pán sprevádza každého člena rodiny a drží nad ním svoju ochrannú ruku.

Modlitbová reťaz má jednodňové intervaly a je nastavená na 15 dní začínajúc v piatok 16.januára a končiac v piatok 30.januára, 2015.

Podmienkou zapojenia sa do reťaze je dobrá vôľa a prísľub aspoň raz v priebehu dňa si v modlitbe pripomenúť úmysel tejto modlitbovej reťaze. Pôst a účasť na sv. omši zvýšia účinnosť vašich modlitieb.

Viacero ľudí sa môže zapojiť do reťaze (pridať svoje meno) na ten istý deň. Jeden človek sa môže zapísať na viacero dní.


Vďaka za váš úmysel prispieť k zdraviu a ochrane Diankinej a Jankovej rodiny.Prayer Chain starts: 2015-Jan-16
Prayer Chain ends: 2015-Jan-30
This is 'Day' prayer chain.


Start timeNameClick to edit
2015-Jan-16 | Maria a Lubomir | {16}
2015-Jan-17 | Marta Y | {8}
2015-Jan-18 | Jana Zeliskova | Hyacinta | Mirka Plavakova | {40}
2015-Jan-19 | rodina Vrastil | Majka Vargova | Mirka Plavakova | {45}
2015-Jan-20 | Bebjak | Simona graca | Mirka Plavakova | teta Janek | {47}
2015-Jan-21 | lucia biros | Cecilia | Mirka Plavakova | {36}
2015-Jan-22 | Miriam Biroš | Jano C. | {22}
2015-Jan-23 | Ruzena | Jozef | {13}
2015-Jan-24 | Zuzana Majdová | {16}
2015-Jan-25 | Andrea | JozefMJ | {15}
2015-Jan-26 | Marta Astrabova | Rudy | {21}
2015-Jan-27 | Jana J. | Maria Eskut | {20}
2015-Jan-28 | Bea Andrejcak | Juraj | {20}
2015-Jan-29 | Dagmar Kuba | {12}
2015-Jan-30 | Mirka a Roman | Juraj | {20}


Back to List of Prayer Chains