Pray with us

Za zdravie a pokoj v rodine Aničky V.

Táto modlitbová reťaz je
  • za zdravie a Božie požehnanie pre Aničku V. a jej rodinu,
  • za pokoj a odovzdanie sa do Božej vôle pre celú Aničkinu rodinu.
Je to dňová modlitbová reťaz začínajúca 23.decembra 2017.
Účastník modlitbovej reťaze obetuje v deň, na ktorý sa prihlásil, svoje modlitby na úmysly tejto modlitbovej reťaze.

Prayer Chain starts: 2017-Dec-23
Prayer Chain ends: 2018-Jan-06
This is 'Day' prayer chain.


Start timeNameClick to edit
2017-Dec-23 | Jozef | Ružena | Jana Železná | ivan a marianka | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | Bebjak family | Plavakova Mirka | Hruskova, Krivdova | Alena | Carnogursky | r.Zeleznik | {160}
2017-Dec-24 | Miriam a Janko | ivan a marianka | Bohuslav s rodimou | Lubos a Marienka | Bebjak | Plavakova Mirka | rodina Demcak J. | Marta a Laci | {123}
2017-Dec-25 | Katka | Lenka M. | ivan a marianka | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | r.Andrejcak | {79}
2017-Dec-26 | Maria a Maros | ivan a marianka | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | Hruskova, Krivdova | r.Demcak J. | Gitka | {104}
2017-Dec-27 | Rudy a Jana | ivan a marianka | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | Dusan a Marta | Marta a Laci | {91}
2017-Dec-28 | Jana J. | ivan a marianka | rodina Cesnek | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | Hruskova, Krivdova | Simona | {102}
2017-Dec-29 | Bohuznama | ivan a marianka | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | Gitka | {68}
2017-Dec-30 | Andrea s rod. | ivan a marianka | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | Marie a Bedrich | {82}
2017-Dec-31 | Vargovci | ivan a marianka | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | {61}
2018-Jan-01 | Peter a Zuzana | ivan a marianka | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | Hruskova, Krivdova | Marta a Laci | rodina Lavrik | {114}
2018-Jan-02 | Jana Z. | ivan a marianka | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | Anna S | rodina Lavrik | {81}
2018-Jan-03 | Lucia a Michal | ivan a marianka | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | Martina P | rodina Lavrik | rodina Vrastil | {106}
2018-Jan-04 | Diana a John | ivan a marianka | Hycka a Peter | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | Gitka | rodina Lavrik | rodina Vrastil | {115}
2018-Jan-05 | Mirka a Martin B. | ivan a marianka | r.Andrejcak | Bohuslav s rodinou | Lubos a Marienka | rodina Lavrik | rodina Vrastil | {111}


Back to List of Prayer Chains