Pray with us

Za Laca Astraba - For Laci Astrab

Laci Astrab utrpel v nedeľu 14.júla 2019 výron krvi do mozgu (stroke). Jeho zdravotný stav je vážny. Pripojte sa k nám do modlidbovej reťaze za jeho uzdravenie a za Božiu pomoc pre celú jeho rodinu.

Laci Astrab suffered a stroke on Sunday, July 14, 2019. His health condition is serious. Join us in a prayer chain for his healing and for God's help for his whole family.Prayer Chain starts: 2019-Jul-17
Prayer Chain ends: 2019-Aug-01
This is 'Day' prayer chain.


Start timeNameClick to edit
2019-Jul-17 | Marta a Dušan | Jozef | Bertha | Jana | Roman a Mirka | G.K. | Anna S | Maria a Lubos | Bea A | {79}
2019-Jul-18 | Jana Z. | Lenka M. | Annie | Eva a Jozko | Diana Janek | Hycka C | Jozef | {61}
2019-Jul-19 | Maria a Maros | Eva a Jozko | MY | Diana Janek | Jano a Viera C. | {57}
2019-Jul-20 | Vargovci | G.K. | Jana J. | Bohuznama | stefan | Hruskovi | {49}
2019-Jul-21 | Hanka | Eva a Jozko | Bea A | Hycka C | Stefan | {39}
2019-Jul-22 | Marie a Bedrich Kosman | Eva a Jozko | Hruskovi | {44}
2019-Jul-23 | Jana Z. | Eva a Jozko | Jana J | Eva Durovic | {40}
2019-Jul-24 | Miriam Biros | Eva a Jozko | Gabika Baluch | {39}
2019-Jul-25 | Mirka | Eva a Jozko | G.K. | Eva Durovic | {36}
2019-Jul-26 | Valika & Miro | | Eva a Jozko | {29}
2019-Jul-27 | J. Demcak fam | Roman a Mirka | Eva a Jozko | {40}
2019-Jul-28 | Zuzana Stvrtecky | Eva a Jozko | Cecilia | {38}
2019-Jul-29 | Marta a Dusan | Eva a Jozko | G.K. | {32}
2019-Jul-30 | Ivetka | Eva a Jozko | Jana J | G.K. | Cecilia | {41}
2019-Jul-31 | Dagmar K. | Eva a Jozko | {22}


Back to List of Prayer Chains