Pray with us

Sv. omše v sobotu 21. a v nedeľu 22. marca v slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri

Podľa nariadenia Arcidiecézy, na jednej sv. omši nemôže byť viac ako 50 ľudí.
Rozdeľme sa maximálne po 50 ľuďoch na sv. omše v sobotu 21. o 18:30 a a v nedeľu 22.marca 2020 o 9:00 a 11:00

Ak plánuje prísť na sv.omšu, prihláste sa do tabuľky pod týmto textom.
Nevšímajte si "Start Time", ale venujte pozornosť "Note".
Pridajte svoje meno kliknutím na "Add or remove name" v pravom stĺpci riadku.
Ak je tam už 45 mien nepridávajte tam už svoje meno.


Prayer Chain starts: 2020-Mar-21
Prayer Chain ends: 2020-Mar-24
This is 'Day' prayer chain.


Start time NoteName Click to edit
2020-Mar-21Sobota 21.marca 18:30 Slovenská sv. omša
Sv. omsa je zrusena
| o. Pavol | Jozef Starosta | Jana Z. | Michal Korcek (1) | Carnogursky 2X | Miriam Biros 5 x | Birosovci x 4 | agnes benna | Dagmar K.+2 | Katka S. (1) | Valika & Miro | | Maria Papp | Stefan B. | Eskutovci 3 | {184}
2020-Mar-22Nedeľa 22.marca 9:00 Anglická sv. omša
Sv. omsa je zrusena
| o. Pavol | Plavakovci 3 | Lenka Mikeš | Thomas Mikeš | Jana Zel. | Miro Lesay | Maria Mikusova | Trochan 4x | Florenc +1 | Christi | {117}
2020-Mar-23Nedeľa 22.marca 11:00 Slovenská sv. omša
Sv. omsa je zrusena
| o. Pavol | Astrabovci 2 | john oravec 4 | Anna Stvrtecky | Marta K.-1 osoba | Machulovi 5 | Vargovci 5x | Bebjak Ivan (5) | Demcak J x4 | Vermeš familia. 6 | Cesnek 4 | Demcak 2 | vilma oravec | {170}


Back to List of Prayer Chains