Pray with us

Holy Masses in Sts. Cyril and Methodius during Phase 1 of Reopening of Masses with a Congregation

Pre registráciu na sv. omše vo farnosti sv. Cyrila a Metoda použite nový registračný systém, ktorý nájdete na adrese
https://slovakmission.ca/massregistration/.
Prístupové heslo zostáva nezmenené.
V prípade akýchkoľvek problémov s registráciou pošlite text Jozefovi 604-992-7564

To register for holy masses in the Sts. Cyril and Methodius church use a new registration system at
https://slovakmission.ca/massregistration/.
The access password for the registration has NOT been changed
In case of any difficulties with the new registration send text message to Jozef 604-992-7564Mass starts: 2020-May-23 18:00
Mass ends: 2020-Sep-30 23:45


Start time NoteName Click to edit
2020-Sep-13 11:001kňaz | Demcak J .4 | Joe A. | Kathy and Dawn | Ivan Bebjak (7) | Eskut 3 | Lesko 3 | A. Srnak | Prochazka-4 | Vargovi5 | P.Ondrus | Oravec 5 | J. Zeliskova | Astrabovci 2 | Bertha | Vermeš 6 | R.Hruskova 4 | 51 - nahradnici: | Janekovci (6) |MAX 50 {234}
2020-Sep-13 09:001priest | R Javier (3) | C Paras | C Louie | V Yap | B Iwan (3) | Eleanore (4) | Maureen | Joyce Diemert | Marisa | Olga (3) | Plavakovci (3) | Jana Zelezny | Marcelka Kruppa | Jana Tavares | DemcakL3 | Joanne E. | Lisa Stevenson | Leonard Zalesak | Tyacke | 33 | Katk |Max 255 chars allowed {255}
2020-Sep-12 18:301kňaz | Machula 5 | Anna Stvrtecky | Adrian Srnak | M.Hruskova , P.Cedik, H.Sentivani | Jany | Priškin (4) | Hilda | M. Papp | Peter C (4) | M.Mikusova | Stiasny Mariana+1 | Carnogursky (2) | Michal K (1) | agnes benna | P. Levarsky | Jerabek 2 | 32 |Pozri POKRACOVANIE {244}
2020-Sep-12 18:30POKRACOVANIEZeleznik 4 | | Krizkova | {21}
2020-Sep-06 11:00+ Rudy Maroš (Rodina Martina Bíroša)1knaz | A.Stvrtecka(3) | Adrian Srnak (2) | Kath and Dawn | Joe Alexander | Hilda | Lavrik 4 | P.Ondrus | Vargovci 5 | Astrabovci (2) | Oravec 5 | Z. Levarsky | Biros 4 | R.Hruska (5) | Biros (6) | Vermeš 6 | 49 - nahradnici: | Valika & Miro | Stiasny Mariana+1 | Li |Max 255 chars allowed {255}
2020-Sep-06 09:00For parishioners 1priest | Lenka Mikes (2) | Augusto(2) | C Louie | C Paras | V Yap | R Javier (3) | B Iwan (3) | Eleanore (4) | Maureen | Joyce Diemert | Marisa | Olga (3) | Jana Zelezny | Marcelka Kruppa | Plavakovci (3) | 29 | Jane | Joanne E. | Tyacke | Lisa Stevenson | Leonard Z |Max 255 chars allowed {255}
2020-Sep-05 18:30+ Veronika (Sentivani)1-knaz | M.Hruskova , P.Cedik, H.Sentivani | Ivan Bebjak (7) | Jany | P. Levarsky | Bertha | Prochazka-4 | Stiasny Mariana+1 | agnes benna | Peter C.-(4) | M.Mikusova | 26 | Michal K (1) | Priškin (4) | J. Zeliskova | Jerabek 2 | Carnogursky (2) | Krivak 2 | Troc |Max 255 chars allowed {255}
2020-Aug-30 11:00POKRACOVANIE Leonard Zalesak | Lisa Stevenson | 50 |Max 50 {62}
2020-Aug-30 11:00+ Anna Lesayová1kňaz | Oravec 5 | R.Hruskova (5) | Joe Alexander | Kathy and Dawn | Plavakovci (3) | M.Mikusova | DemcakL5 | P.Ondrus | Vargovi5 | Demcak J 4 | Astrabovci 2 | Prochazka-4 | Stiasny Mariana+1 | J. Zeliskova | Vermeš 6 | 48 |pozri POKRACOVANIE {217}
2020-Aug-30 09:00Intention and good health of Alex Fernandez1priest | Jana Zelezny | Marcelka Kruppa | C Paras | Barbara Iwan (3) | Eleanore (4) | V Yap | C Louie | R Javier (3) | Lenka Mikes (2) | Augusto (2) | Maureen | Joyce Diemert | Marisa | Olga (3) | Jane and John (2) | Tyacke | Joanne E. | 30 | Trochan (4) | {245}
2020-Aug-29 18:30Roland Papp (Maria)1kňaz | Machula 5 | M.Hruskova , P.Cedik, H.Sentivani | Ivan Bebjak (7) | Levarsky (2) | Biros (6) | Priškin (4) | Jany | Anna Stvrtecky | Helen Maros | agnes benna | Janekovci (7) | Bertha | Lesko 3 | Valika & Miro | | G.Baluch | Michal K (1) | Krizka(2) | 49 |Pozri POKRACOVANIE {253}
2020-Aug-29 18:30POKRACOVANIEKrivak 1 | 50 - nahradnici: | Krivak 1 | Jerabek 2 | Biros 1 | Mike and Joe Janek | |MAX 50 {104}
2020-Aug-23 11:00Za rodičov (Procházka)1-kňaz | Ondecko (3) | Eskut 3 | Joe Alexander | Kathy and Dawn | Bebjak 7 | Anna Stvrtecky | Helen Maros | Prochazka-4 | Demcak J4 | STIASNY M 2 | Pavol Ondrus | Vargovi5 | Biros (6) | Astrabovci (2) | J. Zeliskova | Oravec 2 | Vermeš 4 | 50 | Valika & Miro | |MAX 50 {249}
2020-Aug-23 09:00For parishioners 1-priest | Maureen | Joyce Diemert | Marisa | Olga (3) | Lenka Mikes (2) | Augusto (2) | Marcelka Kruppa | Jana Zelezny | Eleanore(4) | R Javier(3) | B Iwan(3) | V Yap | C Paras | C Louie | Plavakovci (3) | Trochan (4) | [33] | Jane | Joanne E. | Bertha | Tyacke | {248}
2020-Aug-22 18:30Za duše v očistci (bohuznámi)1-kňaz | M.Hruskova , P.Cedik, H.Sentivani | Jany | Oravec 3 | Priškin (4) | Lesko 3 | Janekovci (6) | M.Mikusova | Michal K (1) | Krivak 2 | Hilda | agnes benna | agnes benna | P. Levarsky | [29] | Aneta Maria Kocunova | G.Baluch | Krizka(2) | Vargovi4 | {247}
2020-Aug-16 11:00Za rodinu (Mária)1kňaz | Oravec5 | J.Alexander | Kathy&Dawn | DemcakJ4 | DemcakL4 | Mariana2 | Lavrik4 | Astrabovci2 | Z.Levarsky | P.Ondrus | M.Mikusova | Vargovi5 | Vermeš4 | R.Hruskova4 | M.Hruskova,P.CedikH.Sentivani | Miro&Valika | Plavakovci3 | Jozef | [50] |MAX 50 {236}
2020-Aug-16 09:00+ Rudy Maroš (Palko) 1-priest | C Paras | C Louie | Barbara Iwan (3) | Eleanore(4) | V Yap | Cabebe(2) | Javier (3) | Maureen | Joyce Diemert | Marisa | Olga (3) | Marcelka Kruppa | Jana Zelezny | Jana Tavares | Priskins (4) | Bertha | Lenka Mikes (2) | Augusto (2) | [34] |see continuation {238}
2020-Aug-16 09:00continuationTyacke | Joanne E | Krizka(2) | Prochazka- 2 | [40] | {69}
2020-Aug-15 18:30Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janekovú 1-kňaz | Bebjak 7 | Eskut 4 | Anna Stvrtecky | Helen Maros | Lesko 3 | Trochan (4) | P. Levarsky | Jany | S.Hruska | Miriam Biros (6) | Janekovci (6) | Peter C (4) | Prochazka-2 | Hilda | Michal K (1) | agnes benna | Krivak 2 | Katka S. | [48] | {232}
2020-Aug-15 09:00V sobotu 15. augusta bude pridaná anglická sv. omša o 9:00 am, keďže je Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie a večerná sv. omša už bude z nasledujúcej nedele. Na túto rannú sobotnú sv. omšu vás srdečne pozývame!1-priest | P.Ondrus | Eleanore (3) | C Paras | R Javier (3) | C Louie | Barbara Iwan (3) | V Yap | Maureen | Joyce Diemert | Marisa | Olga Ellerman | T Adrias | Cabebe (2) | Jana Zelezny | 22 | R.Hruska (4) | A Tibay | Demcak J 4 | {222}
2020-Aug-09 11:00Úmysel: Za zdravie a Božiu pomoc pre bratov Mira a Jozefa1-kňaz | Vargovi 5 | Joe Akexander | Kathy and Dawn | Machula 5 | Prochazka-1 | R.Hruskova (5) | Ivan Bebjak (7) | Anna Stvrtecky | Lesko 3 | Plavakovci (3) | P.Ondrus | Eskut 3 | Vermeš 4 | M.Mikusova | Astrabovci (2) | Hilda | Jozef | Krizka(1) | [48] | {242}
2020-Aug-09 09:00Intention: For parishioners1-priest | Cabebe (2) | C Paras | C Louie | Vertila Y | R Javier (3) | Barbara Iwan(3) | Eleanore (4) | Jana Zelezny | Marcelka Kruppa | Maureen | Marisa | Olga (3) | Joyce Diemert | Augusto (2) | joann field | Zuzana Cicha | J. Espenhain | D. Ameerali |See continuation {219}
2020-Aug-09 09:00ContinuationBerth | | [31] | Trochan (4) | D.Tyacke | Lenka Mikes (2) | Carnogursky J. | {90}
2020-Aug-08 18:30Úmysel: Za uzdravenie rodiny (Mária)1-kňaz | Demcak J. 4 | M.Hruskova , P.Cedik, H.Sentivani | Ferko Palenik | Oravec 5 | Jany | Biros (6) | DemcakL 4 | STIASNY M.2 | Prochazka -1 | Krivak 2 | Janekovci (6) | agnes benna | J. Zeliskova | Valika & Miro | Michal Korcek |Pozri pokracovanie {206}
2020-Aug-08 18:30PokracovanieKatka S. | P. Levarsky | Peter C( (4) | [47] | Jerabek 2 | {73}
2020-Aug-02 11:001-knaz | Eskut 3 | Joe Alexander | Kathy and Dawn | Oravec 5 | Demcak L 4 | M.Hruskova , P.Cedik, H.Sentivani | STIASNY M 2 | Ferko Palenik | Peter C (4) | Zeleznik 5 | Zuzana Cicha ( 3) | Biros (8) | 42 |pozri pokracovanie {203}
2020-Aug-02 11:00pokracovanieAstrabovci (2) | Pavol Ondrus | Jany | Vermeš 3 | Laco Krivak | [50] |MAX 50 {85}
2020-Aug-02 09:001-priest | Maureen | Marisa | Olga (3) | Joyce Diemert | Eleanore(4) | Barbara (3) | Vertila Y | Cabebe(2) | R Javier(3) | C Paras | C Louie | Marcelka Kruppa | Jana Zelezny | Lenka Mikes (2) | Augusto (2) | 28 |see continuation {204}
2020-Aug-02 09:00continuation | J. Espenhain | D.Ameerali | Plavakovci (3) | [34] | D.Tyacke | Trochan (4) | Bertha | Katka S. | Majka V. | {115}
2020-Aug-01 18:301-knaz | Janekovci (8) | Hilda | Ivan Bebjak (7) | Biros 4 | J. Zeliskova | Vargovi 5 | Prochazka-4 | Michal Korcek (1) | Anna Stvrtecky | agnes benna | M.Mikusova | Helen Maros | Krizka(2) | Lesko 3 | Aneta Maria Kocunova | [42] | G.Baluch | Carnogursky (2) | {248}
2020-Jul-26 11:00Úmysel: Za rodinu (Mária) 1- kňaz | Machula 5 | Vermeš. 6 | Joseph Alexander | Kathy and Dawn | Anna Stvrtecky 2 | M.Hruskova , P.Cedik, H.Sentivani | Astrabovi (2) | Hilda(1) | Lucia Benacka | Milan | Elizabeth and Matúš | M.Mikusova | Trochan (4) | Plavakovci (3) | P.Ondrus | R.Hruskova (5) | Vargovci 5 | |pozri pokracovanie {253}
2020-Jul-26 11:00pokracovanieDemcak (?) (4) | 50 | Ak sa niekto odhlasi, nahradnici: Eva B. 2 |Max 50 {87}
2020-Jul-26 09:00Intention: For parishioners1- priest | Maureen | Marisa | Olga (3) | Joyce Diemert | Barbara Iwan (3) | C Paras | C Louie | C Louie | H cabebe (2) | Vertila Y | R Javier(3) | Eleanore(4) | Jana Zelezny | Marcelka Kruppa | joann field | Lenka Mikes (2) | Augusto (2) | 30 |see continuation {234}
2020-Jul-26 09:00continuationJane | [31] | J. Zeliskova | Krizka | DemcakL 3 | Viliam Mecar | {77}
2020-Jul-25 18:30Úmysel: Za deti a krstné deti (Oravcovci)1-kňaz | Eskut 4 | Jany | Bebjak Ivan (7) | agnes benna | Lesko 3 | STIASNY 2 | Ferko Palenik | Levarsky (2) | V. Oravec | Jerabek 2 | Biros 3 | M.Papp | Adrian Srnak (1) | Valika & Miro | | Oravec 4 | Michal Korcek (1) | Peter C (4) | Janekovci (3) | [44] |pozri pokracovanie {246}
2020-Jul-25 18:30pokracovanieProchazka 4 | Krivak 2 | [50] |Max 50 {54}
2020-Jul-19 11:00Úmysel: Za birmovancov (rodičia birmovancov) kňaz | Joe Alexander | Kathy and Dawn | Biros (5) | Bebjak (7) | DemcakJ 4 | STIASNY 2 | Oravec (4) | Biros (2) | Lavrik 3 | R.Hruskova (5) | Biros 4 | P.Ondrus | Vargovi 5 | Ferko Palenik | Oravec Vilma | jozef | [49] | {228}
2020-Jul-19 09:00Intention: For parishioners1priest | Eva Cassty 2 | C paras | C Louie | Barbara Iwan (3) | Astrabovci (2) | R Javier(3) | Jana Zelezny | Marcelka Kruppa | H cabebe(2) | Eleanore(4) | Vertila Y | Maureen | Joyce Diemert | Marisa | Olga Ellerman (3) | Augusto (2) | [30] |See continuation {250}
2020-Jul-19 09:00continuationjoann field | Plavakovci (3) | Jana Zeliskova | Krizka(2) | Bertha | Tyacke | Roman B | [40] | Joanne Espenhain | {144}
2020-Jul-18 19:00Zmena zaciatku !!! Úmysel: Za birmovných rodičov Janka C. Miriam S. (Jean, Mary Ann)kňaz | Eskut 3 | Machula 5 | M.Hruskova P.Cedik H.Sentivani | Janekovci (6) | Lenka Mikes (2) | M.Mikusova | agnes benna | Anna Stvrtecky | Hilda | Adrian Srnak (2) | Demcak3 | Michal Korcek (1) | P. Levarsky | Prochazka-4 | Jerabek | [36] |Pozri Pokračovanie {252}
2020-Jul-18 19:00PokračovanieKrivak(2) | G.Baluch | Trochan (4) | Jany | Vargovi 4 | Katka S. | [49] | {101}
2020-Jul-12 11:00Nedeľa 11:00 - Umysel: + z rodiny Mečarovej a Gajarskej 1-knaz | Pavol ondrus | Prochazka-4 | Eskut 3 | R.Hruska (5) | Eva Cassty 2 | Vargovi - 5 | Vermeš 4 | jozef | Anna | Adrian Srnak (1) | V Oravec | Z. Levarsky | Astrabovi (2) | Ferko Palenik | Helen Vrobel | J. Zeliskova | Cesnek - 4 | 39 |pozri pokracovanie {231}
2020-Jul-12 11:00pokracovanieOndecko (3) | Viliam Mecar | M.Mikusova | Rob Vadina 4 | Marta K.(3) | 51 | Lesko 3 |MAX 50 - Marta K, ak sa nikto neodhlasi, ja vám svoje miesto prepustím (jozef) | Leskovi, ste náhradníci, ak sa niekto odhlási (alebo bude priamy prenos sv. omše v hale?) {96}
2020-Jul-12 09:00Sunday 9am - Intention: + Anka Vermež (rodina)1-priest | Maureen | Olga (3) | Vermeš 2 | Marisa | Joyce Diemert | Eleanore(4) | R Javier(3) | Paras C | C Louie | Cabebe (2) | Vertila | Barbara Iwan (3) | Marcelka Kruppa | Jana Zelezny | 26 |see continuation {191}
2020-Jul-12 09:00continuation26 | Joanne Espenhain | Donna Ameerali | Bertha | Lenka Mikes (2) | Augusto (2) | joann field | Demcak L 3 | Plavakovci (3) | Tyacke | Trochan (4) | Vermeš 1 | Lisa Stevenson | Leo Zalesak | {189}
2020-Jul-11 18:30Sobota 18:30 Umysel: za birmovancov (rodičia)1-knaz | M. Hruskova, P. Cedik, H.Sentivani | P. Levarsky | Bebjak Ivan (7) | Janekovci (6) | Oravec(4) | 22 | Michal Korcek (1) | Hilda(1) | Machula 4 | Joe Alexander | Biros (6) | M . STIASNY 2 | Valika & Miro | | Krivak 2 | Krizka(2) | G.Baluch | Jany |pozri pokracovanie {246}
2020-Jul-11 18:30pokracovanie[45] | Carnogursky (3) | {45}
2020-Jul-05 11:00úmysel: +otec Michal (Astrabovci)1kňaz | Pavol Ondrus | Joe Alexandee | Kathy and Dawn | Adrian Srnak (1) | Astrabovci (2) | Frank Palenik | J. Zeliskova | R.Hruskova (5) | M.Hruskova , P.Cedik, H.Sentivani | Viliam Mecar | Lesko 3 | Biros (11) | J. Demcak4 | Mária Papp | Oravec (5) | Z. Levarsky |pozri pokracovanie {235}
2020-Jul-05 11:00pokracovanieJanekovci (6) | [50] |MAX 50 {44}
2020-Jul-05 09:00intention: For parishioners1priest | Eleanore (4) | Barbara Iwan(3) | Cabebe (2) | C Paras | C Louie | Vertila Y | R Javier (3) | Jana Zelezny | Marcelka Kruppa | Lenka Mikes (2) | Augusto (2) | Eva Cassty 2 | Maureen | Marisa | Joyce Diemert | Olga Ellerman |see continuation {201}
2020-Jul-05 09:00continuationPlavakovci (3) | [31] | joann field | Jane | Krizka(2) | Tyacke | Trochan (4) | Demcak L 3 | Bertha | Lisa Stevenson | Lisa Stevenson | Leo Zalesak | {153}
2020-Jul-04 18:30úmysel: Za večný život pre synov Pavla a Štefana (Michal)1kňaz | Adrian Srnak (2) | Bebjak Ivan (5) | bebjak 2 | agnes benna | Peter levarsky | Vargovi - 5 | A. Sarvas 4 | Eskut (4) | Stiasny | Prochazka-4 | [30] | Michal Korcek (1) | Anna Stvrtecky | Hilda(1) | Jerabek 2 | Krivak 2 | Janek Agnes | Eva Cassty 2 | M.Miku |Max 255 chars allowed {255}
2020-Jun-28 11:00Slovenská nedeľná sv. omša 11:00, úmysel: Za rodinu (Mária)1-kňaz | Pavol Ondrus | Prochazka-4 | Eskut 3 | Joe Alexandee | Kathy and Dawn | Machula (5) | Vargovi - 5 | Astrabovci (2) | Ferko Palenik | J. Zeliskova | Hilda(1) | Bebjak Ivan (5) | Oravec (5) | Eva Cassty 2 | R.Hruskova (5) | Z. Levarsky |pozri pokracovanie {212}
2020-Jun-28 11:00Nedeľná sv. omša - pokracovaniepokračovanie: | Marian V. (3) | Viliam Mecar | Anna Stvrtecky | [50] |max [50] {86}
2020-Jun-28 09:00Sunday 9:00 English Mass, intention: For parishioners1-priest | Plavakovci (3) | Maureen | Jana Zelezny | Marcelka Kruppa | Lenka Mikes (2) | Augusto (2) | Eleanore (4) | R.Javier (3) | B.Iwan (3) | E.cabebe (2) | Nina Louie | C Paras | Vertila Y | joann field | Marisa | Joanne E. | Joyce Diemert |see the next row for continuation {211}
2020-Jun-28 09:00Sunday 9:00 English Mass - continuationcontinuation: | [28] | DemcakM3 | Lisa Stevenson | Leo Zalesak | D.Tyacke | Trochan (4) | Bertha | Jane | {116}
2020-Jun-27 18:30Sobotná sv. omša, úmysel: Za detičky čo sa nenarodili (Marta)1-knaz | P. Levarsky | M.Hruskova , P.Cedik, H.Sentivani | Adrian Srnak | JDemcak4 | M.Stiasny | agnes benna | Cesnek (4) | Carnogursky (2) | [18] | Dagmar K. | Maria Papp | Michal Korcek (1) | G.Baluch+Zuzana | Krivak 2 | Jany | Zuzana Cicha (2) | {241}
2020-Jun-27 18:30Sobotná sv. omša - pokracovaniepokracovanie: |Ak sa nedá zapísať do predchádzajúceho riadku, pokračujte tu. {13}
2020-Jun-21 11:00Slovenská nedeľná sv. omša 11:00, úmysel: + rodičia Mária a Jozef a brat Jozef (Astrabovci) kňaz | Pavol Ondrus | Z. Levarska | V.Oravec | Lavrik 5 | Joe Alexander | Kathy and Dawn | Machula(5) | Hilda(1) | Prochazka-4 | Eva Cassty 2 | Vermeš 4 | Astrabovi (2) | Ferko Palenik | Vargovi - 5 | R.Hruskova 4 | J.Demcak4 | M STIASNY 2 | Lesko 3 | Jozef | [50] |[Max 50] {254}
2020-Jun-21 09:00Sunday 9:00 English Mass, intention: For parishioners 1priest | Eleanore (4) | Christy Paras | Raymond Javier (3) | Elizabeth Cabebe (2) | Vertila Yap | Catalina Louie | Barbara Iwan(3) | J. Espenhain | J. Espenhain | Plavakovci (3) | J. Zelezny | M.Kruppa | joann field | Lenka Mikes (2) |to register see "continuation" {209}
2020-Jun-21 09:00Sunday 9:00 English Mass - continuationAugusto (2) | Maureen | [30] | Tyacke | Bertha | Lisa Stevenson | Lisa Stevenson | Leo Zalesak | Katka S. | {117}
2020-Jun-20 18:30Sobotná sv. omša, úmysel: Na úmysel (Miriam O.)kňaz | Oravec(4) | P.Levarsky | Eskutovci(4) | Bebjak7 | Slavka Hruska | Maria Hruskova | Paulina Cedik | Helena Sentivani | Biros Martin (6) | J. Zeliskova | agnes benna | Janekovci (6) | Anna Stvrtecky | Zuzana Cicha (3) | M.Mikusova | M.Korcek |see continuation {217}
2020-Jun-20 18:30Sobotná sv. omša - continuationPavel+1 | Krivak 2 | Trochan (4) | [49] | Jany | Dagmar K. | {73}
2020-Jun-14 11:00Slovenská nedeľná sv. omša 11:00, úmysel: za zdravie a Božie požehnanie pre Hanu (Marta)kňaz | Oravec (5) | R.Hruskova (5) | Machula(5) | Joe Alexander | M.Mikusova | Astrabovi (2) | Frank Palenik | Eva Cassty 2 | Lavrik 5 | J.Demcak4 | Vargovi - 5 | Bebjak(5) | Hilda(1) | Ondecko(3) | Pavol ondrus 2 | Marian | [50] |[Maximum 50] {222}
2020-Jun-14 09:00Sunday 9:00 English Mass, intention: For parishioners priest | J.Zelezny | L.Mikes-2 | Augusto-2 | M.Kruppa | Eleanore-4 | R.Javier-3 | E.Cabebe-2 | Vertila Yap | B.Iwan-3 | Ch.Paras | Maureen | J.Espenhain | Plavakovci-3 | Tyacke-1 | Lesay-1 | Bertha | Katka S | [30] | {204}
2020-Jun-13 18:30Sobotná sv. omša, úmysel: + krstná mama Helena (rodina Humeníková)kňaz | Eskut 4 | STIASNY 3 | Zeliskova | Prochazka 4 | M.Biros 6 | Janek 6 | lesko 3 | Levarsky 2 | a.benna | Biros 4 | A.Stvrtecky | M.Hruskova | P.Cedik | H.Sentivani | Pavel 2 | G.Baluch 2 | A.Srnak | M.Korcek | Jany | Krivak 2 | Valika a Miro Biros | [50] |Maximun 50 {243}
2020-Jun-07 11:00Nedeľná sv.omša spojená s birmovkoukňaz + birmovanci + birmovní rodičia + blízka rodina |--- {81}
2020-Jun-07 09:00Sunday English Mass INTENTION: For God's help for Arend Fernandez (Eleanore)priest | M.Kruppa | J.Zelezny | J.Zeliskova | L.Mikes 2 | Augusto 2 | P. Ondrus | Eleanore 5 | B.Iwan 3 | E.Cabebe 2 | Ch.Paras | Trochan 4 | Plavakovci (3) | M.Mikusova | Stefan B | joann field | R.Javier 2 |see continuation of registration {177}
2020-Jun-07 09:00Sunday 9.00 mass - continuation of registration | L.Stevenson | D.Tyacke | Mickey Javier | Bertha | Maureen | [37] | {80}
2020-Jun-06 18:30Saturday Slovak mass Intention: + Alojz a Mária Vicen (Eva a Jozef)kňaz | Vargovi 5 | E.Cassty 2 | Astrabovci 2 | Prochazka-4 | M.Stiasny 3 | J.Alexander | J. Demcak 4 | Zeleznik 5 | a.benna | M.Papp | A.Stvrtecky | A.Srnak 2 | Jerabek 2 | Cesnek 4 | A.Krivdova | M.Hruskova | P.Cedik | M.Korcek | [42] | {223}
2020-May-31 11:00Sunday Slovak Mass INTENTION: Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Zelískovú (dcéra)kňaz | Hruskovi-5 | V.Oravec | Z.Levarska | Jana Z. | Astrabovci-2 | Ferko P. | P.Ondrus | J.Alexander | A.Machula-5 | Hilda | I.Bebjak-5 | Vargovi-5 | E.Cassty-2 | A.Stvrtecky | Plavakovci-3 | Lavrikovci-5 | Marian | Vrastil-4 | lesko 3 | Jozef | [50] |[Maximun 50] {236}
2020-May-31 09:00Sunday English Mass INTENTION: For parishionerskňaz | J.Zelezny | M.Kruppa | Eleanore-5 | L.Mikes-2 | Augusto-2 | Ch.Paras-2 | B.Iwan-3 | Maureen | Trochan-4 | M.Mikusova | E.Cabebe-2 | J.Diemert | L.Stevenson | L.Zalesak | Prochazka-4 | Bertha | Veronika Jerabek, Maros Jerabek | [35] | {230}
2020-May-30 18:30Saturday Slovak Mass INTENTION: za zdravie a Božiu pomoc pre Jána (Henrieta)kňaz | M.Hruskova | P.Cedik | H. Sentivani | P.Levarsky | Eskutovci-4 | Oravec-4 | A.Bena | Miriam Biros-5 | M.Papp | M.Stiasny-2 | J.Demcak-4 | E.Cassty-2 | Zeleznik-5 | M.Korček | Jany | V&M.Biros | G.Baluch | Cesnek-4 | [42] | {221}
2020-May-24 11:00Sunday Slovak Mass INTENTION: Slávnosť Nanebovstúpenia Pána +Jaroslav Vermeš (syn Marián)Priest | Cesnek(4) | J.Demcak(4) | Vargovi(5) | Hruska(5) | P.Ondrus | M.Vermeš | V.Mecar | Janekovci(6) | J.Oravec(4) | E.Cassty(2) | J.Alexander | A.Stvrtecky | M.Papp | Biros(5) | A.Srnak(2) | vilma oravec | Astrabovci (2) | Carnogursky(2) | Jozef | [50] |Dosiahli sme maximum 50 {243}
2020-May-24 09:00Sunday English Mass INTENTION: For parishionersPriest (1) | Hilda (1) | Jana Zelezny (1) | Lenka Mikes (2) | Eleanore (3) | Trochan (4) | M.Kruppa | Maureen | Augusto (2) | Christy Paras(2) | Lisa Stevenson | Leo Zalesak | Jana Z. | Stefan B. | [22] | {201}
2020-May-23 18:30Saturday Slovak Mass INTENTION: za zdravie a Božie požehnanie pre sestru (Procházka)Priest (1) | Prochazka (4) | M.Hruskova | P.Cedik | H.Sentivani | Zeleznik(5) | Biros(4) | Baluch (1) | Biros (2) | M. Mikusova | A. Bena | Bebjak Ivan (5) | Adrian Srnak (1) | Michal Korcek (1) | Krivak 2 | Jany | Levarsky (2) | [34] | {227}


Back to List of Prayer Chains