Pray with us

12 hodinová adorácia k zoslaniu Ducha Svätého

V slovenskom kostolíku sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri budeme mať 12 hodinovú adoráciu pri príležitosti sviatku Zoslania Ducha Svätého.

Adorácia začne v sobotu 30.mája o 8. hodine večer a potrvá do 8.hodiny ráno v nedeľu 31.mája.

Záujemci o adoráciu, zapíšte sa do jednotlivých hodinových intervalov. Do jedného intervalu sa môže prihlásiť viacero ľudí, ideálne by bolo, keby sa prhlásili minimálne 2-3, ale môžu sa prihlásiť viacerí. Jeden človek sa môže prihlásiť na viacero intervalov.

Viac informácií, ak treba, vám dá Ivan Bebjak (604- 584 9292, bebjak4@gmail.com).

Pripravme sa na zoslanie Ducha Svätého spoločnou adoráciou.Prayer Chain starts: 2020-May-30 20:00
Prayer Chain ends: 2020-May-31 08:00
This is 'Hour' prayer chain.


Start timeNameClick to edit
2020-May-30 20:00 | Eskut (4) | Eva Cassty 2 | Maria P | {32}
2020-May-30 21:00 | A. Machula | J.Zelezny | Joanne Espenhain | {38}
2020-May-30 22:00 | M. Bebjak | G.Baluch | {19}
2020-May-30 23:00 | M.Bebjak | Ivan | {14}
2020-May-31 00:00 | LMDemcak | Ivan bebjak | {21}
2020-May-31 01:00 | Ivan bebjak | LMDemcak | {21}
2020-May-31 02:00 | J. Zeliskova | {13}
2020-May-31 03:00 | J. Zeliskova | M. Oravec | {23}
2020-May-31 04:00 | M. Oravec | {10}
2020-May-31 05:00 | Jany | {5}
2020-May-31 06:00 | Nikola P | {9}
2020-May-31 07:00 | Miriam Biros | Majka V. | {22}


Back to List of Prayer Chains