Pray with us

Za Paľka Palku a za matku Stanislava Nogu

Modlime sa spolu
- za ťažko chorého Paliho Palku, ktorý je hospitalizovaný a leží na ICU v Abbotsforde
- a za ťažko chorú matku Stanka Nogu, ktorá je vo vážnom stave v nemocnici na Slovensku.
(Stanko Noga je jeden z troch slovenských kňazov, ktorí navštívili našu farnosť počas jedného leta asi pred 10 rokmi)

Modlitbová reťaz je 12 hodinová od dnešného obeda do pol noci.
.
Click "Join the Prayer Chain".


Prayer Chain starts: 2021-May-22 12:00
Prayer Chain ends: 2021-May-22 23:45
This is 'Hour' prayer chain.


Start timeNameClick to edit
2021-May-22 12:00 | Jozef | {6}
2021-May-22 13:00 | Maria and Lubomir | family Cesnek | {32}
2021-May-22 14:00 {0}
2021-May-22 15:00 | Maria M. | {9}
2021-May-22 16:00 | Marta Mudry | {12}
2021-May-22 17:00 | Andrea Machula | {15}
2021-May-22 18:00 | Eskutovci | Eskutovci | {22}
2021-May-22 19:00 | Marta Styk | {11}
2021-May-22 20:00 | Anna S | Marta, Dušan a Aďa | {28}
2021-May-22 21:00 | Hilda | Gary a Beja | Anna Krivdova/ Slavka Hruska | Miriam O. | {58}
2021-May-22 22:00 | Demcak J.M. | Bertha | Vlasta Drobna | Jana Zelezny | {47}
2021-May-22 23:00 | Mirka | Stefan B. | {16}


Back to List of Prayer Chains