Pray with us

For Maria and her family - Za Máriu a jej rodinuMaria P is going through a difficult time in her life. She has been battling cancer for some time now. Our prayers and intercessions are for strength, both spiritual and physical, for Maria as she battles this disease. We pray for peace in her heart. We also pray that the spiritual and material needs of Jozef and Maria’s family are met.

Please sign up for one or more days of this 14-day prayer chain and lift up Maria and her family in prayer, especially on the day you have signed up for. It is possible and welcome for more than one person to sign up for each day.
Mária P. prechádza ťažkým obdobím svojho života. Bojuje s rakovinou už dlhé obdobie. Naše modlidby a prosby sú za silu, duchovnú i telesnú, pre Máriu v jej boji s touto chorobou. Rovnako sa modlíme za pokoj v duši. Modlíme sa tiež za duchovné a materiálne potreby rodiny Jozefa a Márii P.

Zapíšte svoje meno pre jeden alebo viacero dní tejto 14 dňovej reťaze a spomeňte si vo svojich modlitbách na Máriu a jej rodinu aspoň v deň, na ktorý ste sa zapísali. Na jeden deň sa môže zapísať viacero ľudí.Prayer Chain starts: 2013-Jun-27
Prayer Chain ends: 2013-Jul-11
This is 'Day' prayer chain.


Start timeNameClick to edit
2013-Jun-27 | Jozef | Lida | {11}
2013-Jun-28 | Maria Kniezova | Katka | {21}
2013-Jun-29 | Irena Pelikanova | {17}
2013-Jun-30 | Jan Bartos | {11}
2013-Jul-01 | Helena | {7}
2013-Jul-02 | Ruzena | Lenka | {13}
2013-Jul-03 | Ivan | Mariana | {13}
2013-Jul-04 | Ivetka | helena | {14}
2013-Jul-05 | Ivan | Mariana | {13}
2013-Jul-06 | Majka a Jany | {13}
2013-Jul-07 | Gerard | Alena | {13}
2013-Jul-08 | Jan S | {6}
2013-Jul-09 | Magda Kotulová | {16}
2013-Jul-10 | Andrea Machula | Andrea Machula, Miro | {37}


Back to List of Prayer Chains