Pray with us

Zúčastňuješ sa 40 dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov?

Buď inšpiráciou aj pre iných. Daj to vedieť všetkým.

Ak ti záleží na svätosti kňazov a na nových povolaniach do kňazstva a ak si sa pripojil k 40 dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov či už vo svojej farnosti alebo súkromne daj nám to vedieť. Zaznač svoje meno na deň svojho pôstu. Počas 40 dní sa chceme spájať v úmysle pomôcť našim kňazom.

Toto je "on-line" zoznam, do ktorého sa môžu prihlásiť včetci účastníci modlitbovej reťaze "Pôst za kňazov 2013", nech sa nachádzajú hocikde vo svete.

Dôvody pre pôstnu reťaz si môžete prečítať na http://www.mzk.sk.

Ak si pre svoju farnosť, pre svoje farské alebo modlitbové spoločenstvo želáte vytvoriť vlastnú reťaz, môžete tak spraviť na tri-prayer.org/node/add/prayer-chain alebo pošlite email na "Prayer chain admin"Prayer Chain starts: 2013-Sep-15
Prayer Chain ends: 2013-Oct-25


This is 'Day' prayer chain.

Start timeNameClick to edit
2013-Sep-15 | Jožo, New West |
2013-Sep-16 | Olga, BB | Maria NW |
2013-Sep-17 | Peter, BB | Iveta, NW |
2013-Sep-18 | Martin,BB | Maria, NW |
2013-Sep-19 | Jana, B.Bystrica | Maros, NW |
2013-Sep-20 | Ruzena, NW | Olga (st.), Slovensko |
2013-Sep-21 | Jozef a Lenka, Dublin |
2013-Sep-22 | Maria, BB |
2013-Sep-23 | Katka, NW |
2013-Sep-24 | Jana, NW |
2013-Sep-25
2013-Sep-26
2013-Sep-27 | Marek, NW |
2013-Sep-28 | Olga, BB | Andrea, NW |
2013-Sep-29
2013-Sep-30 | Maria, NW |
2013-Oct-01 | Miro, NW |
2013-Oct-02 | Miro, NW |
2013-Oct-03 | Jana, NW |
2013-Oct-04 | Olga, BB | Maria, NW |
2013-Oct-05 | Iveta Horvathova |
2013-Oct-06
2013-Oct-07 | Olga (st.), BB | Martina |
2013-Oct-08 | Maria, BB |
2013-Oct-09 | Peter, BB | DARINA Ca |
2013-Oct-10 | Martin,BB |
2013-Oct-11 | Jana, BB | DARINA Ca |
2013-Oct-12 | Olga, BB |
2013-Oct-13
2013-Oct-14 | Maria, BB |
2013-Oct-15 | Miriam (New Westminster) |
2013-Oct-16 | DARINA Ca |
2013-Oct-17 | Maria, BB |
2013-Oct-18 | DARINA Ca |
2013-Oct-19 | Olga,BB |
2013-Oct-20 | Jozef (Coq.) |
2013-Oct-21
2013-Oct-22 | Olga, BB |
2013-Oct-23 | DARINA Ca |
2013-Oct-24


Back to List of Prayer Chains