Pray with us

Zúčastňuješ sa 40 dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov?

Buď inšpiráciou aj pre iných. Daj to vedieť všetkým.

Ak ti záleží na svätosti kňazov a na nových povolaniach do kňazstva a ak si sa pripojil k 40 dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov či už vo svojej farnosti alebo súkromne daj nám to vedieť. Zaznač svoje meno na deň svojho pôstu. Počas 40 dní sa chceme spájať v úmysle pomôcť našim kňazom.

Toto je "on-line" zoznam, do ktorého sa môžu prihlásiť včetci účastníci modlitbovej reťaze "Pôst za kňazov 2013", nech sa nachádzajú hocikde vo svete.

Dôvody pre pôstnu reťaz si môžete prečítať na http://www.mzk.sk.

Ak si pre svoju farnosť, pre svoje farské alebo modlitbové spoločenstvo želáte vytvoriť vlastnú reťaz, môžete tak spraviť na tri-prayer.org/node/add/prayer-chain alebo pošlite email na "Prayer chain admin"Prayer Chain starts: 2013-Sep-15
Prayer Chain ends: 2013-Oct-25
This is 'Day' prayer chain.


Start timeNameClick to edit
2013-Sep-15 | Jožo, New West | {16}
2013-Sep-16 | Olga, BB | Maria NW | {18}
2013-Sep-17 | Peter, BB | Iveta, NW | {20}
2013-Sep-18 | Martin,BB | Maria, NW | {20}
2013-Sep-19 | Jana, B.Bystrica | Maros, NW | {27}
2013-Sep-20 | Ruzena, NW | Olga (st.), Slovensko | {33}
2013-Sep-21 | Jozef a Lenka, Dublin | {22}
2013-Sep-22 | Maria, BB | {10}
2013-Sep-23 | Katka, NW | {10}
2013-Sep-24 | Jana, NW | {9}
2013-Sep-25 {0}
2013-Sep-26 {0}
2013-Sep-27 | Marek, NW | {10}
2013-Sep-28 | Olga, BB | Andrea, NW | {20}
2013-Sep-29 {0}
2013-Sep-30 | Maria, NW | {10}
2013-Oct-01 | Miro, NW | {9}
2013-Oct-02 | Miro, NW | {9}
2013-Oct-03 | Jana, NW | {9}
2013-Oct-04 | Olga, BB | Maria, NW | {19}
2013-Oct-05 | Iveta Horvathova | {17}
2013-Oct-06 {0}
2013-Oct-07 | Olga (st.), BB | Martina | {23}
2013-Oct-08 | Maria, BB | {10}
2013-Oct-09 | Peter, BB | DARINA Ca | {20}
2013-Oct-10 | Martin,BB | {10}
2013-Oct-11 | Jana, BB | DARINA Ca | {19}
2013-Oct-12 | Olga, BB | {9}
2013-Oct-13 {0}
2013-Oct-14 | Maria, BB | {10}
2013-Oct-15 | Miriam (New Westminster) | {25}
2013-Oct-16 | DARINA Ca | {10}
2013-Oct-17 | Maria, BB | {10}
2013-Oct-18 | DARINA Ca | {10}
2013-Oct-19 | Olga,BB | {8}
2013-Oct-20 | Jozef (Coq.) | {13}
2013-Oct-21 {0}
2013-Oct-22 | Olga, BB | {9}
2013-Oct-23 | DARINA Ca | {10}
2013-Oct-24 {0}


Back to List of Prayer Chains