Sv. omše v sobotu 21. a v nedeľu 22. marca v slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri

Tue, 03/17/2020 - 16:27 -- prayer.admin
Podľa nariadenia Arcidiecézy, na jednej sv. omši nemôže byť viac ako 50 ľudí.
Rozdeľme sa maximálne po 50 ľuďoch na sv. omše v sobotu 21. o 18:30 a a v nedeľu 22.marca 2020 o 9:00 a 11:00

Ak plánuje prísť na sv.omšu, prihláste sa do tabuľky pod týmto textom.
Nevšímajte si "Start Time", ale venujte pozornosť "Note".
Pridajte svoje meno kliknutím na "Add or remove name" v pravom stĺpci riadku.
Ak je tam už 45 mien nepridávajte tam už svoje meno.
Prayer Chain Start Date Time : 
Saturday, March 21, 2020 - 00:00
Prayer Chain End Date Time: 
Tuesday, March 24, 2020 - 00:00
Prayer Slot Interval: 
Day
jozef