Holy Masses in Sts. Cyril and Methodius during Phase 1 of Reopening of Masses with a Congregation

Thu, 05/14/2020 - 22:12 -- prayer.admin

Pre registráciu na sv. omše vo farnosti sv. Cyrila a Metoda použite nový registračný systém, ktorý nájdete na adrese
https://slovakmission.ca/massregistration/.
Prístupové heslo zostáva nezmenené.
V prípade akýchkoľvek problémov s registráciou pošlite text Jozefovi 604-992-7564

To register for holy masses in the Sts. Cyril and Methodius church use a new registration system at
https://slovakmission.ca/massregistration/.
The access password for the registration has NOT been changed
In case of any difficulties with the new registration send text message to Jozef 604-992-7564

Prayer Chain Start Date Time : 
Saturday, May 23, 2020 - 18:00
Prayer Chain End Date Time: 
Wednesday, September 30, 2020 - 23:45
Prayer Slot Interval: 
Mass
jozef
visible for public: