Modlitbová reťaz za zdravie pre Martu

Tue, 11/17/2020 - 16:21 -- prayer.admin
Modlime sa spoločne za Martičku Astrabovú, ktorej zdravotný stav sa zhoršil a je v nemocnici vo vážnom stave. Okrem doterajších zdravotných problémov, kvôli ktorým bola hospitalizovaná, nastali u nej komplikácie s funkciou pľúc, ktoré v súčasnosti nedovoľujú pokračovať v pôvodnej liečbe. Prosíme o modlitby za zlepšenie jej zdravotného stavu.

Modlite sa, prosim, za pokoj v jej srdci, aby cítila Božiu blízkosť a nech ju Panna Mária sprevádza v tomto pre ňu takom ťažkom období. Rovnako nech Boží pokoj naplní srdcia jej najbižších

Toto je modlitbová reťaz s hodinovými intervalmi, ktorá začala v utorok 17.novembra 2020 o 17. hodine a končí vo švrtok 19. novembra o 24.. hodine. Na každú hodinu sa môžu prihlásť viacerí účastníci modlitbovej reťaze.

Prayer Chain Start Date Time : 
Tuesday, November 17, 2020 - 17:00
Prayer Chain End Date Time: 
Thursday, November 19, 2020 - 23:45
Prayer Slot Interval: 
Hour
jozef
visible for public: