Eva Cassty a Jozef Jancina

Tue, 08/02/2022 - 17:24 -- prayer.admin
Spojme sa v modlitbe za zdravie a Božie požehnanie manželov Evu Cassty a Jozefa Jančinu. Eva očakáva operáciu srdcovej klopne a Jozef bojuje s pokročilou rakovinou. Modlitbová reťaz je dvojtýždňová a má dňové intervaly. Na každý deň sa môžete prihlásiť viacerí. Zahrňme úmysel tejto reťaze do svojich modlitieb.
Prayer Chain Start Date Time : 
Thursday, August 4, 2022 - 00:00
Prayer Chain End Date Time: 
Thursday, August 18, 2022 - 23:45
Prayer Slot Interval: 
Day
jozef
visible for public: